Wywieranie Wpływu na Klienta w Procesie Sprzedaży

Szkolenie dla zaawansowanych handlowców – negocjatorów, służące ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy o sprzedaży oraz udoskonaleniu umiejętności. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać manipulacje klienta i przeciwdziałać im. Poznają techniki skutecznego wywierania wpływu na klienta.