Techniki Sprzedaży

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zawodowej handlowców poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dynamiki procesu sprzedaży oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych w działaniach handlowych: nawiązywania kontaktu, identyfikowania potrzeb, mówienia językiem korzyści klienta, finalizowania sprzedaży. Uświadomienie uczestnikom, jak ważne są umiejętności komunikacyjne, a zwłaszcza odpowiedniego zadawania pytań oraz słuchania klienta.