Rozmowa Oceniająca

Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości kadry menedżerskiej firmy w zakresie systemu ocen oraz trening niezbędnych umiejętności dokonywania oceny pracy i przeprowadzania rozmowy oceniającej z pracownikiem. Zdobycie praktycznych umiejętności skutecznej komunikacji będącej warunkiem efektywnego funkcjonowania zespołu pracowniczego. Większą część szkolenia stanowi praktyczny trening prowadzenia rozmowy oceniającej.