Kierowanie Konfliktem

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji sytuacji konfliktowej
i konfliktu. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania konfliktów oraz konstruktywnego ich wykorzystania.