Zarządzanie Czasem

Celem szkolenia jest udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania czasem oraz dopasowanie wiedzy na temat zarządzania czasem do indywidualnych predyspozycji pracownika i potrzeb firmy, podniesienie efektywności pracy poprzez nabycie umiejętności określania priorytetów, stawiania celów, planowania i organizacji pracy w zespole, w tym delegowania i zespołowego podejmowania decyzji; poznanie technik antystresowych pozwalających szybko regenerować siły i odnosić się do sytuacji trudnych z dystansem emocjonalnym.