Umiejętności Komunikowania się

Celem treningu jest doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi, ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji, a w efekcie: wzrost kompetencji interpersonalnych – głównie w zakresie komunikacji i współpracy, ukształtowanie postaw nastawionych na współpracę, zbudowanie świadomości podstawowego znaczenia sprawnej komunikacji w relacjach zawodowych, nabycie umiejętności wchodzenia w bliskie relacje ze współpracownikami oparte na wzajemnym szacunku.