Obsługa Klienta

Celem szkolenia jest kształtowanie postawy proklienckiej i świadomości, że pracownik swoim zachowaniem, wyglądem, sposobem bycia współtworzy wizerunek firmy, nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności posługiwania się językiem korzyści klienta, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.