Pomoc psychologiczna

Bywają w życiu firmy trudne sytuacje, kryzysy, kiedy dla prawidłowego funkcjonowania ludzi w organizacji niezbędne jest udzielenie pracownikom indywidualnej pomocy psychologicznej. Taka potrzeba pojawia się często w procesie restrukturyzacji firmy, przy zwolnieniach grupowych, wypadkach przy pracy, a także w przypadkach katastrof np. ekologicznych, budowlanych itp.

Pracownicy wystawieni na działanie silnych negatywnych bodźców, stresorów związanych z sytuacją w firmie mogą potrzebować wsparcia w znajdowaniu skutecznych sposobów radzenia sobie.

Nasi konsultanci - psychologowie i terapeuci z doświadczeniem w zakresie interwencji kryzysowej służą pomocą.

Oferujemy również pomoc o charakterze mediacji. Dokonując opisu sytuacji trudnej, konfliktowej oraz pomagając w znalezieniu strategii naprawczych wspieramy zespoły pracownicze w budowaniu dobrych relacji wewnątrzzespołowych, sprzyjających efektywnej pracy i rozwojowi zawodowemu.

Trenerzy w roli moderatorów i mediatorów prowadzą spotkania, które odbywają się według schematu:

Analiza sytuacji:

 • Przebieg procesu konfliktu
 • Historia konfliktu
 • Badanie przyczyn konfliktu
 • Analizy wzajemnych relacji interpersonalnych w zespole

Analiza zachowań i emocji pojawiających się w konflikcie w celu dookreślenia wzorców emocjonalnych i schematów reakcji emocjonalnych oraz stylów reagowania w sytuacjach konfliktowych

Planowanie rozwiązań:

 • Dookreślenie celów i wzajemnych oczekiwań
 • Dookreślenie celów odrębnych i celów wspólnych
 • Przebudowanie relacji w zespole

Dookreślenie oczekiwań i zobowiązań oraz zawieranie kontraktów psychologicznych:

 • Opisanie wzajemnych oczekiwań i zobowiązań
 • Zdefiniowanie reguł na przyszłość
 • Spisanie wzajemnych zobowiązań
 • Zawarcie kontraktu na przyszłość