Doradztwo

W nowoczesnych firmach działy personalne pełnią coraz ważniejszą rolę i w bardzo szybkim tempie rozwijają swoje kompetencje oraz zakres działań. Wielu ekspertów zatrudnionych w HR wpływa tzw. „działaniami wewnętrznymi” na efektywne wykorzystanie i właściwe ukierunkowanie rozwoju zasobów ludzkich, współtworzy kulturę organizacyjną – min. profilując styl zarządzania i komunikacji w organizacji, tworząc systemy motywacyjne itd.

Po co więc zatrudniać firmę z zewnątrz?

W wielu sytuacjach zatrudnienie konsultanta zewnętrznego ma głębokie uzasadnienie z kilku powodów:

  1. Warto zatrudnić ekspertów „wąskich” specjalizacji, gdyż bardziej opłaci się wynająć fachowca niż inwestować w kosztowną edukację własnych kadr do procesów, które przeprowadzane są rzadko lub wręcz jednorazowo (dotyczy to np. Assessment Center i Development Center, tworzenia systemów ocen okresowych, wartościowania stanowisk.
  2. Działania rozwojowe, takie jak np. DC, czy mentoring lub coaching skierowane do osób na bardzo wysokich stanowiskach wymagają zatrudnienia autorytetu „z zewnątrz”, gdyż w firmie trudno jest znaleźć niezależnego, obiektywnego partnera, z którym menedżer może omówić najtrudniejsze decyzje i problemy. Dotyczy to również superwizji. Superwizor zewnętrzny posiada zintegrowaną wiedzę pochodzącą z wielu organizacji i kultur organizacyjnych, co pozwala mu otworzyć menedżera na twórcze poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które z wewnętrznej perspektywy wydają się być zbyt śmiałe, a w innych organizacjach sprawdziły się i są realizowane.
  3. Kierując się zasadą lekarzy i terapeutów, mówiącą o tym, że nie leczy się własnej rodziny, mając przed sobą diagnozę i konieczność wprowadzenia głębokich zmian, warto posłużyć się obiektywnym doradcą – trudno jest bowiem ingerować w istniejący system, będąc jego elementem i pełniąc w nim określoną rolę. Zatem im bardziej sytuacja w firmie wymaga radykalnej interwencji, tym bardziej uzasadnione jest korzystanie ze wsparcia z zewnątrz.
  4. Pracownicy działu personalnego w sytuacji podejmowania trudnych decyzji narażeni są na dużą presje ze strony pracowników – dotyczy to np. sytuacji redukcji zatrudnienia, przegrupowania i przekwalifikowania pracowników, podziału firmy, outsourcingu itd.

Wsparcie konsultantów zewnętrznych gwarantuje obiektywizm i chroni pracowników HR przed zarzutami wynikającymi z frustracji i niezadowolenia pracowników. Zatem warto korzystać z doświadczenia i obiektywnego spojrzenia firm doradczych, zwiększając skuteczność działań poprzez współpracę i wzajemną inspirację.

Nasi konsultanci zajmują się projektowaniem, organizacją i prowadzeniem projektów doradczych z zakresu zarządzania dla różnych grup odbiorców. Sprawne zarządzanie we wspólczesnym dynamicznym otoczeniu wymaga dokonywania wielu analiz jak również podejmowania trafnych decyzji, co wiąże się z uwzględnianiem różnorodnych wieloaspektowych i wielowymiarowych okoliczności w rozmaitych sytuacjach. Nasi klienci zwracaja się do Nas, kiedy potrzebują wsparcia.